Persbectif Y Wasg – Gogledd Iwerddon
International
26 Ebrill 2016

Persbectif Y Wasg – Gogledd Iwerddon

Nath perfformiad trawiadol Gogledd Iwerddon wrth cymhwyso i Ewro 2016 eu gweld nhw’n ymuno gyda Cymru a llu o genhedloedd bach eraill yn gymwys ar gyfer twrnamaint yr haf hwn yn Ffrainc.

Wedi dilyn y Fyddin Gwyrdd a Gwyn o blwch y wasg am nifer o flynyddoedd, siaradodd newyddiadurwr pêl-droed Gogledd Iwerddon Mark McIntosh (@markjmcintosh) i’r FAW.cymru amdan sut mae tîm Michael O'Neill wedi datblygu yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

FAW.cymru: Mae’r gêm yma wedi cael ei grybwyll am gyfnod; ydych chi'n meddwl ei fod yn addas fod, o ystyried llwyddiant aruthrol mae’r ddau dîm wedi cyflawni, bod y gosodiad hyn yn cael ei chwarae o’r diwedd, a beth ydych chi'n ei ddisgwyl weld yn y gêm?

MM: Bydd y gêm yn gweithio'n dda ar gyfer y dwy rheolwyr a’r sgwadiau. Mae Cymru ymhell o dîm un-dyn, ond rwy'n credu y bydd Gogledd Iwerddon yn edrych arnynt fel ymarfer tebyg i Wlad Pwyl, pwy rydym yn chwarae yn Ffrainc. Y canfyddiad ydi os gallwch stopio i Robert Lewandowski chwarae, byddwch yn stopio Gwlad Pwyl. Yn amlwg mae hynny'n asesiad syml, ond os byddwch yn stopio, neu arafu Gareth Bale, byddwch, gobeithio, yn stopio i Gymru rhag glicio cymaint ag y byddent fel arfer. Am y rheswm hwnnw, bydd Michael O'Neill yn ysu am Bale i fod yn rhan o'r gosodiad. Mae'r dwy sgwad o safon debyg (os ydych yn cymryd Bale ac Aaron Ramsey allan) felly bydd yn rhoi cyfle i’r ddwy set o chwaraewyr profi eu hunain.

FAW.cymru: Mae yna lawer o gymesuredd rhwng y ddau reolwr – dechreuodd y ddau arwain eu wledydd nhw o gwmpas yr un pryd ac roedd gan rai canlyniadau credadwy yn eu hymgyrchoedd cyntaf, cyn cyflawni campau rhyfeddol yn eu hail - ydych chi'n meddwl bod yna cymesuredd rhwng y ddau dîm hefyd?

MM: Mae ysbryd y dwy sgwad yn ymddangos i fod yn union yr un fath. Mae'r cyd yn llawer mwy pwysig nag un chwaraewr. Mae hynny'n sicr yn wir am Ogledd Iwerddon. Er bod gennym chwaraewyr fel Steven Davis a Kyle Lafferty sydd wedi sefyll allan ar y ffordd i gymhwyso ar gyfer Ewro 2016, ysbryd y garfan yw’r cryfder mwyaf. O'r tu allan, mae Gymru’n ymddangos i fod yn union yr un fath ac mae'r ddau rheolwyr yn haeddu'r clod am hynny. Ar ôl ymgyrchoedd wael wrth ymdrechu i cymhwydo amdan Cwpan y Byd yn 2014 byddai wedi bod yn hawdd i gael eu digalonni - neu ar gyfer eu cyflogwyr i newid y rheolwr - ond roedd yna gred yna bod y berfformiadau a chanlyniadau dim yn rho adlewyrchiad têg o’i gilydd. Mae’r adlewyrchiad yna bellach wedi digwydd ac mae'r chwaraewyr bendant wedi prynu i mewn i’r hyn y mae eu rheolwyr nhw’n ceisio ei wneud.

FAW.cymru: Sut mae Gogledd Iwerddon wedi esblygu o dan arweiniad Michael O'Neill?

MM: Yn araf ond yn sicr, mae Michael O'Neill wedi troi Gogledd Iwerddon i mewn i ochr fyddai dim un dîm yn Ewrop yn edrych ymlaen at wynebu. Mae'n anhygoel i feddwl nad yw mor bell yn ôl roedd Gogledd Iwerddon yn colli yn Luxembourg, ond yn awr mae nhw wedi sefydlu i ennill oddi cartref; nid dim ond i ceisio cael allan o gêm fel ‘na gyda phwynt ar ôl goro brwydro. Mae ei sylw i’r fanylion bach wedi bod yn allweddol. Mae pob chwaraewr yn gwybod yn llawn am y chwaraewyr byddant yn eu hwynebu yn bôb gêm ac mae ei rhyngweithio gyda'r chwaraewyr yn cael ei weld fel chwa o awyr iach gan y chwaraewyr eu hunain. Roedd pobl yn meddwl ei fod o’n wallgof wrth fynd a’r garfan i Dde America yn 2014 i chwarae Uruguay a Chile, ond o’r daith hynny ymlaen, bu newid mawr yn crêd y chwaraewyr. Mae'r chwaraewyr yn credu y bydd Michael yn eu gwneud nhw’n chwaraewyr well ac maent yn mwynhau gweithio odano.

FAW.cymru: Rhywbeth sylweddol ynglyn a timau Prydain yw eu bod i gyd yn chwarae gydag ysbryd benodol pob tro maent yn chwarae. A yw’r ysbryd yna yn cryfder allweddol i’r tîm hon?

MM: Bydd cenhedloedd llai bob amser yn dibynnu ar eu ysbryd, ond mai hynny dim ond yn gallu helpu hyd at pwynt penodol. Mae gan Gogledd Iwerddon carfan o chwaraewyr sydd yn eisio llwyddo hefo’i gilydd, nid dim ond eisio llwyddo dros eu hunain. Yn amlwg mae curo yn helpu, ond dydw i erioed wedi gweld garfan hefo ysbryd mor cryf a’r un yma. Wrth sôn am gryfderau eraill, yn awr mae gan Gogledd Iwerddon llawer. Maent yn cryf iawn ar yr ochr amddiffynnol, gyda sawl chwaraewr yn perfformio yn yr Uwch Gynghrair bob wythnos - nid yw hynny'n rhywbeth a oedd yn rhy gyffredin am amser hir hefo’r tîm yma. Yng nghanol y cae, Steven Davis yw curiad calon y ochr ac yn chapten wir. Ni fyddai byth yn sgrechian neu'n gweiddi, ond yn arwain drwy esiampl. Mae’r chwaraewyr ifanc yn edrych i fyny ato ac mae'r chwaraewyr hn yn parchu ef. Yn arwain y linell blaen, mae Kyle Lafferty wedi darganfod ei sgidiau sgorio, ar lefel ryngwladol o leiaf. Masiwr bod o’n crefu rheolwr clwb fel Michael O'Neill, oherwydd ei fod o’n cael y chwarae gorau o ei yrfa allan ohono. Dywedodd Michael rhai gwirioneddau caled wrth Kyle ar ôl iddo gael ei hel o'r maes yn erbyn Portiwgal ychydig o flynyddoedd yn ôl, ac yna nath y geiniog gollwng. Heb Kyle Lafferty, ni fyddai Gogledd Iwerddon yn mynd i Ewro 2016. Y peth arall sydd wedi newid yw mai ychydig iawn o bobl yn ei dynnu allan o'r sgwadiau ar gyfer gemau cyfeillgar ac erbyn hyn mae Michael hefo sgwad sefydlog ar eu ochr. Os gallwch ddewis yr un XI yn amal, yna rydych bob amser yn rhoi cyfle llawer gwell i eich hunain o guro, a mae Gogledd Iwerddon wedi profi hynny.

FAW.cymru: Y Cenhedlaeth Aur yw tag mae’r chwaraewyr Cymru yma wedi gorfod delio hefo ers i John Toshack ddarganfod nhw bron i ddeng mlynedd yn ôl. A yw yr un disgwyliad yna wedi'i roi ar y grp yma o chwaraewyr Gogledd Iwerddon dros y blynyddoedd?

MM: Buswn i’n dweud mae canlyniadau yr ymgyrch hon wedi bod yn anhygoel. Ond ar gyfer Michael O'Neill nad oeddent. Roedd yn gwybod bod ei dîm hefo llwyth o dalent, ond yn ei galon o calonnau allai byth wedi dychmygu curo eu grp cymwyso. Am y rheswm hwnnw nid oes pwysau mawr ar y tîm i fod yn llwyddiant enfawr. Mae mynd at ei’n cystadleuaeth fawr gyntaf ers 30 mlynedd yn llawer mwy nag y gallai’r chwaraewyr neu’r gefnogwyr wedi dychmygu. Yn amlwg mae disgwyliad arnynt nawr, ond nid yw hynny'n beth drwg ac mae'r chwaraewyr yn bwydo oddi ar hynny.

FAW.cymru: Beth yw'r cam nesaf ar gyfer y tîm hwn? Faint o disgwyliad oes ar gyfer Gogledd Iwerddon i gyflawni rhywbeth yn Ewro 2016, a beth ydych chi'n meddwl y byddant yn disgwyl ei gyflawni yn Ffrainc?

MM: Cafodd Gogledd Iwerddon eu rhestru yn bedwerydd yn y grp am reswm, ond mae pobl yn tueddu i anghofio llwyddodd nhw i ennill eu grp cymhwyster. Roeddent yn well na Romania a Hwngari mewn grp lle mae tair gwlad gymwys. Y gobaith yw dechrau gyda pherfformiad da yn erbyn Gwlad Pwyl. Mae'r tîm wedi dangos ers blynyddoedd lawer y gallant berfformio yn erbyn timau cryfach, a byddant yn cael eu sefydlu i ennill y gêm. Wedi dweud hynny, byddai gêm gyfartal yn ganlyniad gwych ac yna gall momentwm eu adeiladu o flaen yr ail gêm yn erbyn yr Wcrain. Rhaid i hynny fod yr un gêm maent yn ei weld fel un y gallant ei ennill. Bydd yn bell o hawdd, ond y gobaith yw i cael bedwar pwynt o ddwy gêm. Bryd hynny efallai yr Almaen wedi ennill ddwywaith a, croesi bysedd, y gallent nhw orffwys chwaraewyr ar gyfer y gêm derfynol yn erbyn Gogledd Iwerddon. Ond o ystyried sut mae'r garfan wedi symud ymlaen o dan Michael, os fydd Gogledd Iwerddon yn angen rhywbeth o'r gêm yn erbyn yr Almaen i fod yn gymwys ar gyfer y camau 'knockout', y byddent yn credu y gallai nhw ei wneud.