Wayne Hennessey:
International
21 Mai 2016

Wayne Hennessey: "Gyda’r sgwad yma roedden ni wastad yn gwybod bod ‘na dalent yn yr ystafell newid, yr oll oedd rhaid gwneud oedd dod â phawb at ei gilydd!"

Wedi ennill 56 cap i Gymru mewn gyrfa rhyngwladol dros 9 mlynedd, a chynrychioli clybiau ar bob lefel o’r Gynghrair Bêl-droed a'r Uwch Gynghrair, mae’n deg dweud bod siwrne Wayne Hennessey drwy'r byd pêl-doed wedi creu sawl atgof bythgofiadwy. 

Yn 29 oed, mae mwy o atgofion gwych yn i ddod i’r gôl-geidwad ifanc – mae'n siwr daw mwy yn Wembley'r penwythnos yma yn rownd derfynol Cwpan FA gyda Crystal Palace yn erbyn tîm Louis van Gaal i Manchester United. Cafodd FAW.Cymru sgwrs arbennig gyda Hennesey yn ddiweddar am ei yrfa gyda Chymru.

Dyma'r hyn oedd gan yr eicon Cymreig i'w ddweud ynglyn â phwy oedd ei'n addoli wrth dyfu fyny, beth mae’r Gog wedi ei gyflawni, a phwy yw’r rhai mwyaf direidus yn sgwad Chris Coleman.

“Dwi ddim yn cofio’n iawn beth oedd fy mhrofiad cyntaf o gefnogi Cymru, ond pan dwi’n meddwl am wylio Cymru tra’n tyfu fyny dwi wastad yn meddwl am wylio Neville Southall yn chwarae. Ro’n i’n ffan mawr ohono pan o’n i’n ifanc, a'r oll o'n i eisiau oedd bod yn Big Nev. Dwi’n cofio ei wylio yn chwarae gyda Chymru ac Everton a rhai o’r arbedion oedd o’n ei wneud... mam bach, oedd o’n hollol anhygoel! I mi, fo oedd gôl-geidwad gorau’r byd ar y pryd, roedd o rhwng Big Nev a Peter Schmeichel. Roedd o’n ddylanwad anferth arna i, fo sy’n diffinio fy atgofion o Gymru yn tyfu fyny.

“Es i trwy’r timau Victoria Shield, ond wnes i ddim chwarae yn y twrnameintiau yna i ddweud y gwir a dwi wedi mynd trwy’r rhengoedd ers hynny. O’n hoedran ni, dim ond Joe Ledley a fi sydd wedi mynd trwy’r rhengoedd yr holl ffordd. Yr unig beth dwi’n cofio o’r dyddiau cynnar o chwarae ydy fy gêm gyntaf yn erbyn Seland Newydd. Pan ddes i ymlaen yn y gêm yna roedd o’n brofiad ffantastig i mi ac i’n nheulu. Roedd y gêm yn Wrecsam hefyd felly oedd o’n braf i mi allu chwarae fy ngêm gyntaf fyny yn y Gogledd. Wnâi byth chwaith anghofio’r gêm gymhwyso cyntaf i mi chwarae yn erbyn Gweriniaeth Tsiec a chwarae yn erbyn Petr Cech. Ond nid amdana i oedd y gêm honno - dyna gêm olaf Ryan Giggs. Roedd fy emosiynau i’n gymysglyd braidd, yn wych gan mai hwn oedd fy gêm gymhwyso gyntaf ond yn drist gan mai hwn oedd gêm olaf Giggs.

Dwi wedi cyflawni rhywbeth eithaf anghyffredin i gôl-geidwad, wnes i sgorio gôl yn erbyn Twrci gyda thîm dan 19 gyda chic rydd 40 llath ym munud ola’r gêm. 

– Wayne Hennessey

“Dwi wedi cyflawni rhywbeth eithaf anghyffredin i gôl-geidwad, wnes i sgorio gôl yn erbyn Twrci gyda thîm dan 19 gyda chic rydd 40 llath ym munud ola’r gêm. Dwi’n cofio Mark Aizlewood a’r rheolwyr ar y linell yn gweiddi arna i i wthio pawb ymlaen a dyna wnes i. Lwcus bod gen i gic eithaf cryf, wnes i lwyddo i gicio’r bêl a thrio ei rhoi hi yn yr ardal ymosod i weddill y tîm. Wnes i ddim trio sgorio gôl ond aeth y gôl-geidwad un ffordd ac aeth y bêl i mewn.

“Gyda’r sgwad yma roedden ni wastad yn gwybod bod ‘na dalent yn yr ystafell newid, yr oll oedd rhaid gwneud oedd dod â phawb at ei gilydd. Daeth John Toshack â ni i gyd mewn i’r sgwad yn chwaraewyr ifanc a roedden ni’n chwarae gyda’n gilydd yn aml. Ond doedden ni ddim yn cael canlyniadau da ac yn dechrau colli’r cefnogwyr. Fe wnaeth Gary Speed weithio’n galed i gael ni weithio fel tîm a roedd pethau’n mynd yn dda. Yna fe glywon ni’r newyddion trasig am ei farwolaeth oedd yn sioc enfawr i ni gyd. Gyda Speed roedden ni’n ennill gemau, roedden ni’n cael cyfnodau gwych ac roedd pethau’n mynd yn dda. Roedden ni’n dechrau cael cyfarfodydd arbennig ar wahân ar gyfer y amddiffynwyr, chwaraewyr canol cae a’r streicwyr fel bod pawb yn gwybod beth oedd angen iddyn nhw wneud. Ro’n i’n gwybod beth oedd rhaid i mi wneud a beth oedd rhaid i’r dyn drws nesa i mi wneud.

“Roedd hi’n anodd i Chris ddod mewn ar ôl hynny ac fe gawson ni ychydig o ganlyniadau gwael pan gymerodd o’r awenau i ddechrau. Ond rydyn ni wastad wedi gallu chwarae fel tîm a roedden ni'n ticio’r blychau bach fesul un tan i ni gymhwyso am yr Euros. Roedd o’n swydd anodd i Chris Coleman i gymryd drosodd ond mae’n rhaid dweud bod o wedi gwneud hi’n wych! Roedden ni’n gwybod bod gennym ni gyfle i wneud hi ond bod rhaid i ni ffocysu ar beth oedden ni’n ei wneud, a pheidio cael ein tynnu mewn i bethau pobl eraill a phethau na allwn eu rheoli. Roedden ni eisiau gwneud pethau fesul gêm, a dyna wnaethon ni, er ei bod hi’n dorcalonnus i feddwl felly allan yn Bosnia. Ond wnaeth hi  ddim cymryd hir i fynd o dor-calon i ddealltwriaeth anhygoel ein bod ni wedi cymhwyso ar gyfer rhywbeth. Roedden ni’n siomedig ein bod wedi colli’r gêm, ond hefyd ein bod ni’n dathlu’r llwyddiant yma gyda dyrnaid bach o’n cefnogwyr. Os fyddai hynny wedi digwydd adref ac yn ein stadiwm llawn yna bydde hyn wedi coroni popeth!

110906-178-England_Wales_CB.jpg
P151010-254-Bosnia_Wales.jpg
151010-336-Bosnia_Wales.jpg
P151011-003-Wales_Return_to_Cardiff.jpg

“O edrych ar bersonoliaethau’r sgwad byddai rhai’n meddwl taw Joe Ledley a minnau yw'r rhai direidus yn y sgwad. Ond mae dipyn o’r math yna o bobl yn sgwad Cymru. Dwi a Joe yn hoffi cael ‘chydig o hwyl, ond mae James Collins yna efo’r gorau – y boi mwya’ doniol o bell ffordd mae’n siŵr. Mae pobl fel Gareth Bale ac Aaron Ramsey hyd yn oed yn hoff o gael ‘chydig o hwyl. Ond, i fod yn deg, rydyn ni’n ymddwyn yn eithaf da pan mae angen ac yn gwybod pryd i gael hwyl a phryd i stopio gan bod gennym ni swydd i’w wneud ac mae amser lle mae angen bod yn gyfrifol.

“Wrth feddwl am Ffrainc, mae’r cloc yn tician ac mae’r twrnamaint yn dod yn nesau. Allwn ni ddim aros i gael chwarae, fel mae Cymru gyfan ar bigau’r drain i’n cefnogi a’n gweld yn chwarae. Bydd yn wych i ni gyd fedru dod at ein gilydd yn y gwersyll hyfforddi ym Mhortiwgal a mwynhau’r amser gyda’n gilydd tra’n gwneud ein gwaith cartref a pharatoi at Ffrainc!”