PARKING

Parking arrangements in central Cardiff will be different to usual on 1-4 June and this combined with the many thousands of football fans will make Saturday 3 June a particularly challenging day in particular as the City hosts the UEFA Champions League Final. There will be some restrictions in the amount of parking available as a result of the road closures and the demand for parking is also expected to be much greater than usual. Plan ahead now. 

If you live, work or visit the area impacted by road closures on Saturday 3 June, the day of the UEFA Champions League Final, you may find that you will not be able to park as normal. If you are directly affected, you will be notified but please look at the information on road closures to double check. Furthermore, the road closures also mean that access to some parking areas in the city centre will not be possible. Please check before you travel.

Car parking on Saturday 3 June

If you are going to the event you are advised to use the dedicated Park & Ride and Park & Walk sites. The Park & Ride (at Llanwern) is a great option for those travelling into Cardiff from the east with a direct shuttle bus along the coast road avoiding potential M4 traffic. The Park & Walk site (at Cardiff Bay South) is a great option too being a short walk to the UEFA Champions Festival and beyond. To avoid disappointment book your space now.

There are also some changes to the City’s existing park and ride arrangements:

  • Cardiff West (Leckwith) Park & Ride site, which is usually open on a Saturday, will be closed on Saturday 3 June due to the Event.
  • Cardiff East (Pentwyn) Park & Ride will be open, however it is expected to be exceptionally busy with football fans. 
  • County Hall (Cardiff Bay) will not be open for public parking over the weekend.

PARCIO

Bydd trefniadau parcio yng nghanol Caerdydd yn wahanol i'r arfer ar Fehefin 1 – 4 ac mi fydd hyn, yn ogystal â'r miloedd o gefnogwyr pêl droed, yn golygu y bydd dydd Sadwrn Mehefin 3 yn ddiwrnod heriol, yn enwedig gan fod y ddinas yn cynnal Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA. Bydd rhai cyfyngiadau o ran nifer y llefydd parcio ar gael oherwydd ffyrdd ar gau ac mae disgwyl bydd y galw am barcio yn llawer mwy na’r arfer. Cynlluniwch o flaen llaw nawr.  

Os ydych yn byw, gweithio neu’n ymweld â’r ardal sy’n cael ei heffeithio gan y ffyrdd sy’n cau ar ddydd Sadwrn Mehefin 3, diwrnod Rownd Terfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA, mi fydd hi’n anos i chi ffeindio lle parcio. Byddwch yn cael eich hysbysu os ydych yn cael eich effeithio’n uniongyrchol ond edrychwch ar y wybodaeth am gau ffyrdd er mwyn gwneud yr siŵr. O ganlyniad i gau ffyrdd, bydd mynediad i rai meysydd parcio yng nghanol y ddinas yn cael ei rwystro. Gwiriwch hyn cyn teithio.

Parcio car ar ddydd Sadwrn Mehefin 3

  • Gorllewin Caerdydd (Lecwydd): Bydd y safle parcio a theithio, sydd fel arfer ar agor ar ddydd Sadwrn, ar gau ar ddydd Sadwrn Mehefin 3 oherwydd y digwyddiad. 
  • Dwyrain Caerdydd (Pentwyn): Bydd y safle parcio a theithio ar agor ond mae disgwyl iddo fod yn eithriadol o brysur gyda chefnogwyr pêl droed. 
  • Bydd Neuadd y Sir (Bae Caerdydd) ar agor fel arfer ond mae disgwyl iddo fod yn eithriadol o brysur gyda chefnogwyr pêl droed. 
  • Bydd parcio ychwanegol yn cael ei gynnig ar gyfer y rhai sy’n mynychu’r digwyddiad ym Mae Caerdydd (De) ond eto mae disgwyl iddo fod yn eithriadol o brysur ar ddiwrnod y gêm.