AM HI. FOR HER.
International
15 Medi 2021

AM HI. FOR HER.

Efo Cymru yn dechrau ei ymgyrch ragbrofol Cwpan y Byd FIFA Merched 2023, mae Cymdeithas Bêl-Droed Cymru wedi rhannu fideo ysbrydoledig sydd yn cynnwys cerdd gan Martha Appleby yn sôn am ei phrofiadau hi yn chwarae pêl-droed.

Ym mis Mehefin 2021, enillodd Martha Cystadleuaeth Barddoniaeth EURO 2020 CBDC a Llenyddiaeth Cymru, cystadleuaeth a oedd yn gwahodd plant ledled Cymru i ddanfon mewn barddoniaeth ar y thema o hunaniaeth a’r cyfle i ennill gwobrwyon unigryw.

Fe wnaeth 495 o blant ymgeisio yn y gystadleuaeth, ond cerdd Martha, ‘Hunaniaeth – cerdd am ddwy hanner’ oedd yr enillydd.

Dywedodd Martha, 11 oed: “Mae’r gerdd amdanaf i a fy mhrofiadau efo pêl-droed. Pan ddechreuais i chwarae pêl-droed roedd yna nifer o rwystrau yn yr Ysgol a bechgyn yn dweud doeddwn i ddim yn cael chwarae. Rwyf nawr yn chwarae i Bontarddulais, yn y timau merched a cymysg, ac mae’r clwb yn cynyddu yn niferoedd, yn enwedig ar ochr y merched.”

“Rwy’n caru pêl-droed ond mae o hyd barn efo rhai pobl bod o’n gamp i fechgyn a ddim i ferched. Mae’r gerdd yn adlewyrchu sut rwy’n teimlo a pa mor bwysig mae hi i ferched cael arwyr adnabyddadwy. Rwy’n gobeithio bydd merched fel fi, sydd yn caru chwarae pêl-droed, yn teimlo cysylltiad efo’r darn. Ni yw dyfodol pêl-droed, ac mae’r cyfle yna i ni wneud y newidiadau sydd angen.

Dywedodd Gemma Grainger, rheolwr Cymru: “Roedd o’n emosiynol iawn i wylio’r fideo fel grŵp o chwaraewyr a staff. Mae’r gerdd yn dal y dychymyg ac yn dangos rhai o’r rhwystrau mae merched yn cael efo pêl-droed, ond ar yr un pryd mae’n dangos y cyfleoedd sydd nawr ar gael yn y gêm.”

“’Am Hi’ yw ein thema ar gyfer y ddwy gêm gyntaf, yn pwysleisio ar y pwysigrwydd o ysbrydoli’r dyfodol. Wrth glywed o ferched ifanc fel Martha, mae’n ysbrydoli ni fel carfan yn berffaith wrth i ni edrych ymlaen at yr ymgyrch newydd.

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Yma yn Llenyddiaeth Cymru rydym ni’n credu’n gryf fod gan llenyddiaeth y grym i newid bywydau er gwell. Mae’n arf arbennig y gall pobl ifanc ei ddefnyddio i fynegi eu hunain ac i deimlo’r hyder i rannu eu gofidiau a’u gobeithion. Dyma’n union y mae Martha’n ei wneud yn y gerdd arbennig hon, gan hefyd ddatblygu’n esiampl i genedlaethau o chwaraewyr yn y dyfodol, ochr yn ochr â’r menywod sydd wedi ei hysbrydoli hithau yn ei gyrfa bêl-droed.”

Mae Cymru yn dechrau ei hymgyrch ragbrofol Cwpan y Byd FIFA Merched 2023 yn erbyn Kazakhstan ym Mharc y Scarlets, Llanelli ar ddydd Gwener 17 o Fedi (KO 19:15). Mae tocynnau ar gael trwy faw.cymru/tickets.