Arolwg Archwilio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru
About FAW
9 Awst 2021

Arolwg Archwilio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae gan bêl-droed y pŵer i gysylltu ag uno pobl ledled y byd, yn ogystal â newid bywydau pobl er gwell. Dyna pam mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru eisiau sicrhau fod cymaint o bobl â phosib ledled Cymru yn gallu cymryd rhan yn y gêm anhygoel hon.

Er mwyn helpu CBDC ac YCBDC gyrraedd eu nod o wneud pêl-droed yn hygyrch i bawb, mae’r gymdeithas wedi rhyddhau Arolwg Archwilio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i gael gwell dealltwriaeth o gynrychiolaeth o’r rheiny sy’n ymwneud â’r gêm ar bob lefel ar hyn o bryd.

Mae’r arolwg byr yn cynnwys amryw o gwestiynau syml, aml ddewis. Ond er ei symlrwydd, bydd y data a gasglwyd yn eithriadol o bwysig i CBDC adnabod a mynd i’r afael ag unrhyw elfennau o dan-gynrychiolaeth neu anghydraddoldeb.

Os ydych chi’n chwaraewr neu hyfforddwr, yn ddyfarnwr, gefnogwr neu berson sydd â sawl rôl mewn pêl-droed, gallwch chwarae rhan i wella mynediad i’r gêm drwy gwblhau ein harolwg yma 

Bydd yr arolwg yn cau ddydd Sul y 5ed o Fedi. Diolch am gymryd rhan!