Chris Gunter i gyrraedd y ganrif
International
27 Mawrth 2021

Chris Gunter i gyrraedd y ganrif

Erthygl gan Kieron Thomas

99 ac nid allan am Chris Gunter, ar ôl i Rob Page gadarnhau bod Chris Gunter ar fin ennill ei ganfed cap yn erbyn Mecsico.

Cymru v Mecsico

Gêm Cyfeillgar Rhyngwladol

  • Dydd Sadwrn 27 o Fawrth, 20:00
  • Stadiwm Dinas Caerdydd

Enillodd Gunter ei gap gyntaf yn 17 oed, nol yn 2017 mewn gêm gyfeillgar yn erbyn Seland Newydd. Ers ei ymddangosiad cyntaf, mae Chris Gunter wedi bod yn rhan allweddol o garfan Cymru, gan gynnwys chwarae bob munud o ymgyrch fythgofiadwy EURO 2016 Cymru.

Cyrhaeddodd y dyn o Gasnewydd ei hanner canfed cap yn 24 oed, yng ngêm gyfartal allan yng Ngwlad Belg yn Hydref 2013. Y dyddiau hyn, mae’n anoddach dod o hyd i gapiau wrth i chwaraewyr ifanc fel Connor Roberts a Neco Williams ddod i’r amlwg. Fodd bynnag, mae profiad Gunter wedi bod yn ddylanwad enfawr ar sêr y dyfodol, gan roi ei brofiad a’i wybodaeth i’r chwaraewyr iau o’i gwmpas gyda Rob Page yn ei disgrifio fel “chwaraewr sydd yn freuddwyd i reolwr.”

“Dwi’n falch iawn i gyrraedd y canfed cap.” Dywedodd Gunter. “Mae’n golygu’r byd i mi, i gynrychioli Cymru. Mae’n rhywbeth nad ydw i byth yn ei gymryd yn ganiataol. Mae’n drist ni fydd fy nheulu a’r cefnogwyr yna i ddathlu, ond mae’n haws i mi ganolbwyntio ar y gêm. Rydw i wedi arfer â chwarae gyda stadiwm wag erbyn nawr.”

Wrth gwrs, bydd y dathliadau’n cael eu rhwystro heb dorf yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Serch hynny, bydd hi’n ddiwrnod hanesyddol i Gunter ac i Gymru, gyda’r gobeithion bydd cyfle yn y dyfodol agos i’r Wal Goch ddathlu’r chwaraewr gyntaf yn nhîm y dynion i gyrraedd y canfed cap.