Croeso I Gymru
24 Gorffenaf 2019

Croeso I Gymru

Heddiw (dydd Mercher 24ain o Orffennaf) cyhoeddodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru frand newydd a bargen nawdd ar gyfer y ddwy haen uchaf o bêl-droed domestig Dynion Cymru. 

Bydd 45 clwb ledled y wlad yn dod ynghyd fel un gymuned, o dan hunaniaeth newydd: Cynghreiriau Cymru.

Cymru Premier’, yw’r enw newydd ar haen uchaf bêl-droed Cymru ar ben y system pyramid newydd. ‘Cymru North’ a ‘Cymru South’ yn cymryd lle Cynghrair Huws Gray a Chynghrair De Cymru, gyda’r ddwy gynghrair yn dod o dan reolaeth CBDC am y tro cyntaf.

Bydd JD  yn parhau eu cefnogaeth o bêl-droed domestig yng Nghymru drwy noddi’r dair gynghrair fydd bellach yn cael ei hadnabod fel JD Cymru Premier, JD Cymru North a JD Cymru South.

Gyda’r tri chynghrair yn cyrraedd bob cwr o’r wlad, mae’r system enwi ddwyieithog newydd yn rhoi ‘Cymru’ wrth galon pêl-droed yng Nghymru.

Yn ogystal â’r system enwi newydd, mae brand gweledol newydd wedi’i greu ar gyfer y cynghreiriau. Mae’r cennin pedr, sydd eisoes yn rhan allweddol o frand CBDC, wedi cael ei ddefnyddio yn y gorffennol i gynrychioli 11 chwaraewr yn y timau cenedlaethol a bydd yn cael ei gynnwys o fewn Cynghreiriau Cymru.

Mae saith cenhinen pedr, un yn cynrychioli’r saith cynghrair yn nhair haen uchaf pêl-droed domestig Cymru ar ddiwedd ailstrwythuro’r pyramid, yn dod at ei gilydd i greu logo pêl drawiadol.

Mae llwyddiant diweddar ein timau domestig wedi dal dychymyg cefnogwyr Cymru ledled y wlad, gyda’r logo newydd yn adlewyrchu moderneiddio’r strwythur pyramid newydd ac uchelgais pêl-droed Cymru.

Mae JD yn cydnabod hyn ac wedi bod yn bartner o bêl-droed domestig Cymru ers 2015. Mae’r fargen newydd yn golygu bydd y bartneriaeth yn parhau am y 7 tymor nesaf, gyda'r nawdd yn parhau nes tymor 2025/26.