Datganiad: Penderfyniad yr Uchel Lys
About FAW
13 Gorffenaf 2020

Datganiad: Penderfyniad yr Uchel Lys

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn croesawu penderfyniad cadarnhaol yr Uchel Lys heddiw (13 Gorffennaf) ynglŷn â’r achos a gafodd ei ddwyn yn erbyn y gymdeithas gan CPD Y Seintiau Newydd, yn sgil cwtogi tymor 2019/20 o gynghrair Cymru Premier oherwydd pandemig COVID-19.

Mae CBDC yn falch o’r dyfarniad heddiw ac o’r gydnabyddiaeth fod Bwrdd Cyfarwyddwyr CBDC wedi gweithredu’n briodol yn y cyfnod digynsail hwn er mwyn gwarchod buddion pêl-droed yng Nghymru.

 

Nid oedd unrhyw benderfyniad yn hawdd i’r Bwrdd o dan amgylchiadau eithriadol. Roedd eu penderfyniadau wedi’i gwneud yn ddidwyll ac nid yn seiliedig ar fuddiannau unrhyw glwb penodol, ond yn hytrach er budd ehangach y gymuned pêl-droed.

 

Fel corff llywodraethu pêl-droed yn ystod yr amgylchiadau eithriadol hyn, mae gan CBDC gyfrifoldeb dros bawb sy’n ymwneud â’r gêm ac yn parhau i fod yn ystyriol o Reoliadau Llywodraeth Cymru, datganiadau ysgrifenedig a chanllawiau wrth iddyn nhw ddatblygu.

 

Mae CBDC nawr yn edrych ymlaen at barhau gyda’u polisïau Dychwelyd i Hyfforddi a Chwarae ar gyfer pêl-droed yng Nghymru er mwyn i’r gêm ailddechrau’n ddiogel yn y dyfodol.