Dydd Gwyl Dewi-Ymweliad Sain Ffagan.
About FAW
1 Mawrth 2022

Dydd Gwyl Dewi-Ymweliad Sain Ffagan.

Bu nifer o staff CBDC a’r Ymddiriedolaeth ar ymweliad i Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan er mwyn dathlu hanes a thraddodiadau Cymru.

2022-03-01 - FAW St Fagans -34.jpg
2022-03-01 - FAW St Fagans -24.jpg
2022-03-01 - FAW St Fagans -41.jpg
2022-03-01 - FAW St Fagans -63.jpg
2022-03-01 - FAW St Fagans -65.jpg
2022-03-01 - FAW St Fagans -26.jpg
2022-03-01 - FAW St Fagans -17.jpg
2022-03-01 - FAW St Fagans -39.jpg
2022-03-01 - FAW St Fagans -5.jpg

Sefydlwyd partneriaeth rhwng yr Amgueddfa a CBDC yn 2019. Cynhaliwyd cynhadleddau i’r wasg yno ac arddangosfa o hanes crysau chwaraewyr sydd wedi cynrychioli Cymru ers 1958.

Gyda mis Mawrth yn fis pwysig o ran gemau yng Nghwpan y Byd,gyda Chymru yn ceisio cyrraedd y rowndiau terfynol am y tro cyntaf ers 1958 y teimlad oedd mai peth doeth fyddai atgoffa y staff o hanes Cymru a’n diwylliant ar ddydd ein Nawddsant.

Mi fydd CBDC yn parhau i gyd-weithio gyda’r Amgueddfa yn y dyfodol a dod a hanes ein gwlad yn fyw i bawb sydd yn cael y cyfle i ymweld.