KIT SYMONS YN YMUNO Â THÎM HYFFORDDI ROBERT PAGE
International
5 Mai 2021

KIT SYMONS YN YMUNO Â THÎM HYFFORDDI ROBERT PAGE

Mae Robert Page wedi cyhoeddi fod Kit Symons yn ymuno fel hyfforddwr ar gyfer twrnamaint Ewro 2020 eleni.

Yn gyn-amddiffynwr gyda Chymru, enillodd 36 o gapiau yn chwarae o dan reolaeth Terry Yorath, Mike Smith, Bobby Gould a Mark Hughes.

 

Mi fu yn hyfforddwr gyda Chymru yn ystod yr ymgyrch er mwyn cyrraedd rowndiau terfynol Ewro 2016 o dan reolaeth ei gyfaill Chris Coleman.

 

Dychwelodd fel hyfforddwr ar gyfer rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018.

 

Mae Symons yn edrych ymlaen yn fawr at yr her: “Mi gefais sgwrs gyda Rob yr wythnos diwethaf a rydw i wrth fy modd yn derbyn y cynnig. Rydw i’n edrych ymlaen i gyfarfod eto gyda wynebau cyfarwydd.

Heb os uchafbwynt fy ngyrfa oedd chwarae a hyfforddi gyda’r garfan genedlaethol.”

 

Mi fydd yn ymuno gyda’r staff cyn y paratoadau ar gyfer Ewro 2020 gyda Chymru yn chwarae ddwywaith mewn gemau cyfeillgar yn erbyn Ffrainc yn Nice ar Fehefin yr 2il ac yn erbyn Albania yng Nghaerdydd ar Fehefin 5ed.