Model Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac UEFA
About FAW
17 Awst 2021

Model Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac UEFA

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn cymryd rhan mewn astudiaeth bwysig gan UEFA a fydd yn ceisio dangos y llu o fanteision unigryw a rhyfeddol sydd i gymryd rhan mewn pêl-droed.

I’r rhai sy’n ymwneud â’r gêm yng Nghymru, mae’r arolwg i’w weld fan yma.

Crewyd Model Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad UEFA i roi i Gymdeithasau Pêl-droed ffordd i ddeall a dangos y gwir werth economaidd a chymdeithasol sydd i gymryd rhan mewn pêl-droed drwy asesu gwariant unigolion mewn perthynas â phêl-droed drwy arolwg ‘Gwerth Pêl-droed yng Nghymru’.

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn galw ar bobl sy’n rhan o bêl-droed ar bob lefel o’r gêm i lenwi’r arolwg byr sy’n gofyn i unigolion rannu gwybodaeth am eu rhan mewn pêl-droed, eu gwariant blynyddol ar bêl-droed a’u cefnogaeth i glybiau proffesiynol cyn pandemig COVID-19.

Anaml y caiff y gweithgarwch economaidd sy’n cael ei gynhyrchu gan bêl-droed llawr gwlad ei werthuso, ond mae gwerthuso effaith chwaraeon yn dod yn gynyddol bwysig. Yn dilyn y gwerthusiad hwn gan UEFA, bydd modd i Gymdeithasau Pêl-droed gynnig dealltwriaeth bellach o ba raglenni ac ymyriadau sydd fwyaf effeithiol ar gyfer gwahanol amcanion a grwpiau targed.

I’r rhai sy’n ymwneud â’r gêm yng Nghymru, mae’r arolwg i’w weld fan yma.

Fel arwydd o ddiolch am yr amser a roddwyd gan y rhai sy’n llenwi’r arolwg, caiff yr unigolion hynny’r cyfle i roi eu henw yn yr het i ennill crys Cymru.