Penderfyniadau Panel Trwyddedu Annibynnol Haen 3
Domestic
25 Mehefin 2020

Penderfyniadau Panel Trwyddedu Annibynnol Haen 3

Fe wnaeth Panel Trwyddedu Annibynnol Haen 3 cwrdd heddiw o bell (25 Mehefin) er mwyn trafod 102 cais Trwydded Haen 3.

Canlyniad Panel Trwyddedu Annibynnol Haen 3

Canlyniadau ar gael yma.

Mae’r Drwydded yn hanfodol er mwyn fod yn rhan o Haen 3 Pyramid Pêl-Droed Cymru ar gyfer y tymor 2020/21.

Bwriad y broses yw i wella safon cyfleusterau ar draws Cymru fel rhan o Adolygiad Pyramid CBDC.

Allan o’r 102 clwb a geisiwyd, fe gafodd 77 clwb y Trwydded Tier 3 ar ei cais gyntaf.

Dywedwyd Steven Jones, Rheolwr Trwyddedu Clybiau CBDC: “Ers i ni gyhoeddi’r Amodau Trwydded Haen 3 yn 2017, mae CBDC wedi bod yn gweithio’n agos efo’r clybiau i sicrhau’r cyfle orau i gyflawni’r criteria ar gyfer Haen 3.”

“Yn ogystal, ers 2018, mae tua £800,000 o’r gronfa Gwelliannau Meysydd Cymru wedi cael ei rhoi i gefnogi clybiau yn Haen 3 a chlybiau sydd yn anelu at chwarae yn Haen 3.

“Rwy’n hynod falch i weld y gwaith sydd wedi cael ei gwneud i wella meysydd chwarae ar draws Cymru ac mae’r clybiau â’r gwirfoddolwyr yn haeddu clod am yr ymrwymiad maen nhw wedi dangos i gyrraedd y safon sydd angen ar gyfer Haen 3. Mae hyn wedi cael ei adlewyrchu yn y nifer o glybiau sydd wedi bod yn llwyddiannus efo’i cheisiadau.”

Bydd gan glybiau a fethwyd ar ei chais gyntaf y cyfle i wneud apêl i fwrdd apêl annibynnol a fydd yn cwrdd o bell ar Orffennaf 8.  Ar ôl i broses apêl Trwydded Haen 3 cael ei gyflawni, fe fydd Bwrdd y Gynghrair Genedlaethol yn cwrdd i benderfynu'r aelodaeth ar gyfer y cynghreiriau Haen 3 newydd, cyn i’r enw a delwedd newydd gael ei gyhoeddi.