International
4 Awst 2020

"Ryan Giggs; Cymru" Rhaglen Ddogfen Unigryw

Yn arwain at y cyfnod bydd Cymru yn ailchwarae eto ym mis Medi, bydd CBDC yn rhyddhau cyfres ddogfen tu ôl y llen unigryw yn edrych yn ôl ar ddwy flynedd gyntaf Ryan gigs fel rheolwr y tîm cenedlaethol.

AELODAETH Y WAL GOCH 2020-22

Dewch yn rhan o'r Wal Goch er mwyn cael mynediad cynnar.

Ymunwch yma.

Mae’r rhaglen ddogfen pum rhan yn olrhain ei gyfnod fel rheolwr, gan ddechrau gydag Ryan yn cael ei apwyntio yn Ionawr 2018 ac yn gorffen gyda Chymru yn cymhwyso ar gyfer EWRO 2020 UEFA. Mae’r rhaglen ddogfen yn dilyn taith Cymru ledled y byd, o Tsieina i Gaernarfon ac o Los Angeles i Langrannog, gyda chyfweliadau unigryw gan aelodau’r garfan.

Ar ddydd Mercher y 5ed o Awst, bydd y bennod gyntaf yn cael ei rhyddhau ar sianeli Youtube a Facebook CBDC. Serch hynny, bydd aelodau’r Wal Goch eisoes wedi derbyn e-bost gyda mynediad uniongyrchol ar gyfer y ddwy bennod gyntaf. Mae’r amserlen ar gyfer y gyfres ar gael isod.

Giggs Schedule Twitter v2.jpg