Tîm Cymru am ddysgu Cymraeg
International
4 Hydref 2019

Tîm Cymru am ddysgu Cymraeg

Mae tîm Cymru Jayne Ludlow yn bwriadu dysgu Cymraeg yn ystod ei ymgyrch ragbrofol pencampwriaeth EURO Merched UEFA 2021 fel rhan o adeiladu’r ysbryd o fewn y garfan.

Belarws v Cymru

Rownd Ragbrofol EURO Merched UEFA 2021

  • 17:00 Dydd Mawrth 8 Hydref
  • Borisov Arena, Barysaw

Yn barod mae un ar ddeg o’r chwaraewyr a chwe aelod staff, yn cynnwys Ludlow, am gymryd yr her ymlaen. Yn ystod y flwyddyn bydd y garfan yn defnyddio app ffôn symudol ac yn cael cymorth o siaradwyr Cymraeg eraill, yn cynnwys Natasha Harding ac Angharad James trwy gydol y daith.

Fel rhan o’r her, mae’r garfan yn gobeithio bydd cefnogwyr yn danfon negeseuon trwy gyfrwng y Gymraeg iddyn nhw er mwyn helpu gyda’r dysgu. Bydd chwaraewyr yn ceisio ateb nôl yn Gymraeg pryd bynnag sy’n bosib.

Daeth y syniad yn wreiddiol wrth Kayleigh Green a Natasha Harding wrth iddyn nhw ddanfon nodiadau lleisiol i’w gilydd. Mae’r her wedi codi cyffro i Green sydd yn credu ei fod yn bwysig bod y chwaraewyr yn deall pwysigrwydd yr iaith Gymraeg. “Mae Cymraeg yn rhan hynod bwysig o ddiwylliant Cymru ac mae’n wych bod nifer o’r chwaraewyr am ddysgu’r iaith. Dechreuon ni gyda geiriau a brawddegau syml wythnos hyn ac mae pawb yn mwynhau cyn belled. Rwy’n mynd lawr am frecwast ac mae pawb yn dweud ‘bore da’ a ‘te gyda llaeth’, mae’r her yn creu hwyliau da yn y gwesty! Bydd e’n wych i weld cefnogwyr yn helpu ni trwy’r daith ac yn cysylltu gyda ni yn Gymraeg.”

“Rwy mor falch bod y chwaraewyr am gymryd ymlaen yr her. Dechreuodd y syniad trwy nodiadau llas rhyngof i a Kayleigh ond mae’n wych gweld y chwaraewyr mor gyffrous i ddysgu. Gobeithio erbyn diwedd yr ymgyrch bydd rhai ohonyn nhw’n gwneud cyfweliadau yn Gymraeg!

Peidiwch ag anghofio trydari bob lwc i’r chwaraewyr ar @Cymru cyn y gêm yn erbyn Belarws ar ddydd Mawrth!

Carfan Cymru yn dysgu Cymraeg | Wales squad learn Welsh
Carfan Cymru yn dysgu Cymraeg | Wales squad learn Welsh