FAW Statement
About FAW
3 November 2020

FAW Statement

The Football Association of Wales and Ryan Giggs have mutually agreed that he will not be involved in the upcoming international camp. 

Our agreed immediate priority is preparing the team for the upcoming international matches.

Robert Page, with Ryan’s support, will take charge for the next three matches against the USA, Republic of Ireland and Finland supported by Albert Stuivenberg. 

The Cymru squad for these upcoming matches will be announced on Thursday 5th November.

The FAW will not be making any further comment at this current time.

 


 

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Ryan Giggs wedi cytuno na fydd rheolwr y tîm cenedlaethol yn chwarae rhan yn y gemau ym mis Tachwedd.  

Ar y cyd, ein blaenoriaieth nawr yw paratoi’r tîm ar gyfer y gemau rhyngwladol.

Bydd Robert Page, gyda chefnogaeth Ryan, yn arwain y garfan ar gyfer y tair gêm nesaf yn erbyn yr UDA, Gweriniaeth Iwerddon a’r Ffindir, wed’i gefnogi gan Albert Stuivenberg.

Bydd carfan Cymru ar gyfer y gemau hyn yn cael ei gyhoeddi ddydd Iau 5ed o Dachwedd. 

Ni fydd CBDC yn gwneud unrhyw sylw pellach ar hyn o bryd.