FAW Statement
International
29 March 2021

FAW Statement

Three members of the Cymru senior national squad – Hal Robson-Kanu, Rabbi Matondo and Tyler Roberts – have been released from the Welsh camp today after breaching FAW protocol.

The three players will be returning to their respective clubs this afternoon.

The FAW will not be making any further comment.

 


 

Mae tri aelod o garfan Cymru - Hal Robson-Kanu, Rabbi Matondo a Tyler Roberts - wedi cael eu rhyddhau o wersyll Cymru ar ôl torri protocol CBDC.

Bydd y tri chwaraewr yn dychwelyd i’w clybiau heddiw.

Ni fydd CBDC yn gwneud unrhyw sylw pellach.