FAW Statement
About FAW
23 April 2021

FAW Statement

The Football Association of Wales has noted the decision of The Crown Prosecution Service to proceed with charging Ryan Giggs, the Men’s National Team Manager.

In light of this decision, the FAW can confirm that Robert Page will assume the role of Cymru Men’s National Team manager for this summer’s EURO 2020 tournament and will be assisted by Albert Stuivenberg.

An FAW Board meeting will be convened to discuss these developments and its impact on the Association and the National Team.

The FAW will not be making any further comment at this current time.

 


 

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi nodi penderfyniad Gwasasnaeth Erlyn y Goron o barhau gyda chyddhuddo Ryan Giggs, Rheolwr Tîm Cenedlaethol Dynion Cymru.

Yn sgil y penderfyniad yma, gall CBDC gadarnhau y bydd Robert Page yn rheoli Tîm Cenedlaethol Dynion Cymru ar gyfer twrnament EWRO 2020 yn yr haf, gyda chefnogaeth Albert Stuivenberg.

Nawr bydd cyfarfod Bwrdd CBDC yn cael ei gynnal i drafod y sefyllfa a’i effaith ar y Gymdeithas a’r Tîm Cenedlaethol.


Ni fydd CBDC yn gwneud unrhyw sylw pellach ar hyn o bryd.